Metoda One Brain

Kineziologie

Kineziologie, neboli metoda One Brain je účinná metoda alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři i učitelé. Vychází ze studia svalů a pohybu těla. Tvůrci metody jsou Gordon Stokes a Daniel Whiteside. Kineziologie vychází z poznatku, že na začátku téměř každého psychického i fyzického nežádoucího projevu je emocionální příčina, tedy stres. Pomocí svalového testu dokáže určit tuto příčinu testovaného problému a následně odblokovat emocionální či fyzický projev. Samotné odblokování probíhá jemně a v souladu s učením tvůrců metody One Brain.

V jakých oblastech kineziologie může pomoci?

 • Strach

 • Nedostatek sebevědomí, sebelásky

 • Nedostatečně nastavené hranice

 • Sociální problémy

 • Partnerské problémy

 • Problémy s učením

 • Poruchy učení

 • Zdravotní problémy

 • Obtíže imunitního systému

 • Závislosti

 • Poruchy stravování

 • Nejasná životní cesta

 • Fóbie

 • Stres

 • Problémy s otěhotněním

 • Logopedické problémy 



Terapie probíhají jemnou formou. Bývají příjemné a nenáročné. Jedním z mých darů je jemnost, proto sezení probíhá spíše v přátelském duchu. Během terapie nesoudím, ani nehodnotím. Ke každému přistupuji s úctou a respektem.

Cena kineziologického sezení je 1 000 Kč 

<3 <3 <3


REZERVACE

Rezervované termíny potvrzuji pouze v pracovním týdnu